Mgr. Lenka Antonie Janištinová

Zakladatelka

+420 733 158 496


Povoláním speciální pedagog. Narodila se 5. 6. 1963. Pracovala jako vedoucí vychovatelka speciální školy s internátním pobytem pro mentálně postižené děti s kombinovanými vadami. Nyní je ředitelkou naší obecně prospěšné společnosti. Vedle svojí profese se věnuje malířství, k jejím koníčkům dále patří sport, turistika a umění.

Zdeňka Bílková

Členka správní rady


povoláním zdravotní sestra. Narodila se 13. 3. 1969. Pracuje jako instrumentářka na operačních sálech v nemocnici v Litomyšli. Svůj volný čas ráda vyplní pobytem v přírodě, pěstováním květin a bonsají, domácími, výtvarnými a patchworkovými pracemi.

MUDr. Lubomír Bláha

Člen správní rady


povoláním lékař. Narodil se 30. 1. 1958. Pracoval jako primář Centrálních operační sálů a centrální sterilizace ve svitavské nemocnici. Působil jako profesor na Střední zdravotnické škole Svitavy, je členem České chirurgické společnosti. Nyní má privátní chirurgickou praxi v Litomyšli spojenou s klinickým operačním dnem v Litomyšlské nemocnici. K jeho koníčkům patří příroda, sport, kynologie a hudba.

Mgr. Roman Čermák

Předseda správní rady


vystudovaný právník, bývalý profesionální cyklista, olympionik. Narodil se 11. 9. 1959. Od roku 1992 podnikatel a spolumajitel společností se vztahem ke sportu a sportovnímu marketingu. Mimo jiné zakladatel úspěšného seriálu cyklistických závodů Kolo pro život.

Tomáš Jiráček

Člen dozorčí rady


Ivana Jiráčková

Členka dozorčí rady


Václav Kučera

Předseda dozorčí rady


Václav Kučera

Manažer provozu

+420 730 171 471


Celý svůj předchozí profesní život jsem se řídil heslem „Pomáhat a chránit“, nyní se snažím i nadále pomáhat.

Bc. Jitka Tauchmannová, DiS.

Metodička

+420 731 011 415


Při studiu na střední škole jsem se dostala jako dobrovolník do skupiny mladých lidí s handicapem, tato práce mě natolik oslovila, že má profesní orientace se začala ubírat tímto směrem. V obecně prospěšné společnosti Ruka pro život pracuji s mateřskými přestávkami od roku 2010. Jsem ráda, že jsem se stala součástí stabilní organizace, která nezapomíná, pro koho byla založena.

Mgr. Eva Navrátilová

Vedoucí sociálních služeb

+420 604 118 528


Vystudovala jsem sociální a speciální pedagogiku a sdružená uměnovědná studia s managementem v kultuře na Masarykově univerzitě. Oba tyto obory jsem vždy při práci s klienty mohla kombinovat. Nabídka vedoucí pozice pro mne byla výzvou, kterou jsem nemohla odmítnout. Zkušenosti s vedením týmu jsem již získala jako koordinátorka osobní asistence a nezávislého bydlení pro zdravotně postižené osoby. Přesto, že již nejsem tolik v přímém kontaktu s uživateli, tak mi tato práce umožňuje nahlížet na svět jinýma očima, uvědomovat si jeho pestrost, originalitu a jedinečnost v každém z nás. Také mne učí trpělivosti, respektu a vybízí mne být tvůrčí a kreativní. Díky ní mám příležitost hledat nové cesty a přístup ke světu kolem nás, za což jsem vděčná.

Mgr. Olga Dvořáková

Vedoucí Denního stacionáře Praha

+420 739 963 629


Narodila jsem se v Praze, vystudovala výtvarné gymnázium a dále pokračovala studiem na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, obor ergoterapie. Magisterský titul jsem získala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, a to po ukončení oboru rehabilitační a psychosociální péče.
Po studiích i během nich jsem se věnovala lidem s handicapem, a to převážně osobám s různými druhy mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení.
V soukromém životě jsem člověk hodně kreativní, aktivní, ráda cestuje a věnuje se mnoha sportům.

Bc. Ria Slušná

Vedoucí Denního stacionáře Litomyšl

+420 739 963 625


Po absolovování sociálně právní školy jsem nastoupila jako sociální pracovník do domova pro seniory, kde byla mojí náplní hlavně aktivizace seniorů. Pracovat s lidmi, kteří vás potřebují a kteří se třeba jen těší, že vás druhý den uvidí, je velkou odměnou. Po mateřské dovolené mi podobnou práci nabídla Ruka pro život a já nemohla odmítnout.

„Ti, jimž je dopřáno svobodně a zcela osobně sloužit, měli by toto štěstí přijmout jako lidé, kteří tím získávají pokoru. Vždy by měli být pamětlivi toho, že mnozí by chtěli a dovedli jednat jako oni, ale nemohou. Proto každý, kdo má to štěstí a smí přinášet pomoc a dobro, měl by pochopit, že se mu tím dostává velké milosti.“ (Albert Schweitzer)

Bc. Jan Valíček

Vedoucí Denního stacionáře Brno Božetěchova

+420 733 514 841


S lidmi s různými druhy postižení jsem se poprvé setkal před čtyřmi lety. Tato zkušenost mi potvrdila, že mnou vybraný obor na vysoké škole mne bude naplňovat – vystudoval jsem speciální pedagogiku. Práce s lidmi v Denním stacionáři mne nepřestává bavit a překvapovat každý den. Pořád se odehrávají nové věci, díky nimž mám nové zážitky.

Mgr. Marie Lagová

Vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením Brno Božetěchova

+420 735 751 433


Při svém studiu sociální práce a pedagogiky jsem se začala věnovat práci s lidmi s mentálním handicapem a poruchami autistického spektra. Díky této práci se mi otevřel nový svět, který se zpočátku jevil tak odlišný a vzdálený, po rozpoznání a proniknutí do něj se mi však neustále stával bližší, aniž by ztrácel na své pozoruhodnosti. Na práci v Domově Božetěchova si cením nejenom toho, že svou přítomností a podporou pomáhám lidem zde žijícím, ale také toho, že jsem těmito lidmi obohacována, a to zejména jejich přirozeností a bezprostředností.
Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí