Bosonožské sudovaly a silák Franta

Bosonožské sudovaly a silák Franta

Jedno krásné sobotní odpoledne jsme si na bytě naplánovali výlet. Hledali jsme na internetu nějaké akce, na které bychom mohli zajít a které by se nám líbily. Našli jsme na webových stránkách o kultuře akci, která nese tradiční název „Bosonožské sudovaly“.

Zaujalo nás hlavně vystoupení siláka, který prý láme železo. Po obědě jsme na akci vyrazili.
Leč cesta do Bosonoh byla dlouhá, dorazili jsme včas na zahájení. První podívaná bylo válení pivních sudů do kopce. Válení sudů do kopce bylo rozčleněno na další disciplíny, například vývoz žen a mužů do kopce na kolečkách. Mezitím jsme stihli i odpoček ve stínu na lavičce, ke kterému nechybělo ani malé občerstvení. Později přišlo vystoupení siláka Franty, který lámal železo a trhal Zlaté stránky. Nejlepší na našem výletu bylo, že jsme si s sebou odnesli zajímavý zážitek a strávili příjemný čas venku.
Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí