Výběrové řízení

Výběrové řízení

Ruka pro život o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici pracovníka úklidu do nové budovy Denního stacionáře Praha pro dospělé spoluobčany s poruchou autistického spektra s přidruženým středně těžkým až těžkým mentálním či kombinovaným postižením, s možným nástupem od měsíce května 2020.

Veškeré informace o inzerované pozici naleznete zde.

Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí