Denní stacionář Praha – Rajmonova

Cíle stacionáře 

  • podpora soběstačnosti klientů v oblasti hygieny, stravování, péče o vlastní osobu  a vedení domácnosti
  • udržení a rozvíjení znalostí, dovedností a komunikačních schopností uživatelů
  • podpora zdravého životního stylu a udržení dobrého psychického stavu uživatelů
  • posílení pracovních návyků uživatelů a vědomí hodnoty vlastní práce
  • podpora vztahů uživatelů s rodinou, přáteli a komunitou
  • podpora uživatele ve využívání běžných služeb a při vyřizování svých osobních záležitostí
  • prezentace dovedností a schopností uživatelů na veřejnosti

 

Kde nás najdete

Přečtěte si více informací o našich službách

Jak to u nás vypadá

Pro koho je stacionář určen

Sociální služby poskytujeme lidem s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let včetně osob s poruchami autistického spektra

Co poskytujeme našim klientům

Uživatelům našich služeb pomáháme začlenit se do společností, žít co nejsamostatněji a podle vlastních představ.

Sociální služby poskytujeme podle zákona č. 108/2006 Sb., § 46 Denní stacionář.

Provozní doba stacionáře:

pondělí až pátek, v době od 7.00 do 16.00 hodin (mimo státní svátky)

Máte zájem o návštěvu stacionáře?

nebo nám zavolejte na číslo 283 881 666

Odpovědné osoby

Mgr. Olga Dvořáková

Vedoucí denního stacionáře a sociální pracovnice


Narodila jsem se v Praze, vystudovala výtvarné gymnázium a dále pokračovala studiem na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, obor ergoterapie. Magisterský titul jsem získala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, a to po ukončení oboru rehabilitační a psychosociální péče.
Po studiích i během nich jsem se věnovala lidem s handicapem, a to převážně osobám s různými druhy mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení.
V soukromém životě jsem člověk hodně kreativní, aktivní, ráda cestuji a věnuji se mnoha sportům.

Eva Marečková, DiS.

Pracovnice přímé péče a zástupce vedoucí denního stacionáře


Po vystudování SOŠ služeb – oboru Sociální činnost a VOŠ sociálně právní,
po praxích a dobrovolné činnosti v různých organizacích, jsem dostala
poprvé možnost pracovat v Denním stacionáři Ruky pro život. Podruhé se
sem opět vracím po rodičovské dovolené právě proto, že mě práce s lidmi s
postižením naplňuje, přináší mi každý den radost a pocit, že dělám něco
pro druhé. Oni mi to na oplátku vrací svým nadšením, úsměvem nebo vřelým
přivítáním, když ráno otevírám dveře stacionáře.

Lucie Kadavá

Pracovnice přímé péče


Jsem ráda, že jsem dostala příležitost pracovat v organizaci Ruka pro život. Zde se mi otevřel nový pohled na lidi žijící kolem nás, kterým je potřeba se věnovat a pomáhat. Když tuto práci navíc ještě děláte s milými a pozitivně naladěnými lidmi, které jsem zde v kolektivu poznala, tato práce má smysl, těší vás a obohacuje.

Marie Motyčková

Pracovnice přímé péčeVystudovala jsem střední sociální školu, na praxích mě velmi bavilo pracovat s lidmi s postižením. Vyrostla jsem v prostředí, kde je postižený sourozenec plně brán jako součást rodiny. Teď studuji na vyšší odborné sociální škole obor Sociální práci. Jsem ráda za možnost pracovat v Ruce pro život, kde mohu dennodenně čerpat nové zkušenosti v práci s touto cílovou skupinou a přinášet zase své.

Milada Rásochová

Pracovnice přímé péče


Práce v denním stacionáři Ruka pro život je pro mne zajímavá, inspirující a poučná. Pomáhat lidem s handicapem beru jako poslání.
Poznáváme, že i oni se umí radovat z maličkostí, být nešťastní z nezdaru a že nám ostatním můžou ukázat, co umí. Jsem ráda, že mohu být součástí týmu a do podpory uživatelů se aktivně zapojit.

Tereza Šebestová

Pracovnice přímé péče


V sociální sféře jsem se „našla“ již na střední škole. Díky gymnáziu, vyšší odborné škole a mým zájmům, jsem měla možnost pracovat již s různými cílovými skupinami, ale stále se utvrzuji v tom, že mě nejvíce baví a obohacuje práce se zdravotně handicapovanými. Jsou to čisté duše se specifiky, a i přes různá úskalí vnímají svět svým vlastním způsobem. Bezprostředně, čistě a upřímně. Dovolím si dokonce tvrdit, že dokáží vycítit dobrotu v člověku a naopak. Jsem hrozně moc ráda za možnost pracovat v denním stacionáři Ruka pro život v přátelském kolektivu a úžasnosti uživatelů.
Ve svém volném čase se učím český znakový jazyk, ráda čtu, chodím za kulturou, vidím se s přáteli a rodinou či chodím asistovat.

Elvira Turková

Pracovnice přímé péče


Pracovat s lidmi a pomáhat potřebným mne vždy naplňovalo. V rodině jsem
měla zkušenost pečovat o těžce nemocné rodiče. Jsem ráda, že přišla
příležitost pracovat zde ve stacionáři Ruka pro život.Věnovat se zde
lidem, kteří pro svůj handikap, potřebují naši pomoc. Zároveň je pro mne
radost pracovat v přátelském kolektivu lidí, kteří vědí, proč svou práci
dělají.

Mgr. Lucie Fedáková

Pracovnice přímé péče


Správný člověk by měl být na správném místě. Proto když jsem se rozhodovala, jakým směrem se po střední škole vydám, v hloubi duše jsem byla přesvědčena, že mě nejvíce naplňuje práce s lidmi. Na základě toho jsem se rozhodla studovat bakalářský obor sociální práce a později jsem pokračovala v magisterském stupni.
Během své profesní praxe jsem si vyzkoušela pracovat s různými typy lidí, s různými skupinami, ale lidé, ať už s mentálním či tělesným postižením, mi byli nejbližší. Proto jsem svoji praxi zaměřila právě na tyto lidi. Nyní jsem dostala možnost pracovat v organizaci Ruka pro život a za tuto příležitost jsem vděčná. Pokusím se zde skloubit své dosavadní zkušenosti a zároveň se naučím nové věci a poznám nové „čisté duše“, kterým se budu snažit být maximálně nápomocna.
Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí