Denní stacionář Praha – Skloněná

Cíle stacionáře 

  • podpora soběstačnosti klientů v oblasti hygieny, stravování, péče o vlastní osobu a vedení domácnosti
  • udržení a rozvíjení znalostí, dovedností a komunikačních schopností uživatelů
  • podpora zdravého životního stylu a udržení dobrého psychického stavu uživatelů
  • posílení pracovních návyků uživatelů a vědomí hodnoty vlastní práce
  • podpora vztahů uživatelů s rodinou, přáteli a komunitou
  • podpora uživatele ve využívání běžných služeb a při vyřizování svých osobních záležitostí
  • prezentace dovedností a schopností uživatelů na veřejnosti

 

Kde nás najdete

Přečtěte si více informací o našich službách

Jak to u nás vypadá

Pro koho je stacionář určen

Sociální služby poskytujeme lidem s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let včetně osob s poruchami autistického spektra

Co poskytujeme našim klientům

Uživatelům našich služeb pomáháme začlenit se do společností, žít co nejsamostatněji a podle vlastních představ.

Sociální služby poskytujeme podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., § 46 Denní stacionář.

Provozní doba stacionáře:

pondělí až pátek, v době od 7.00 do 17.00 hodin (mimo státní svátky)

přítomnost sociálního pracovníka pondělí až pátek, v době od 7:30 do 16:00 hodin

Máte zájem o návštěvu stacionáře?

nebo nám zavolejte na číslo 284 681 674

Odpovědné osoby

Mgr. Olga Dvořáková

Vedoucí denního stacionáře a sociální pracovnice


Narodila jsem se v Praze, vystudovala výtvarné gymnázium a dále pokračovala studiem na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, obor ergoterapie. Magisterský titul jsem získala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, a to po ukončení oboru rehabilitační a psychosociální péče.
Po studiích i během nich jsem se věnovala lidem s handicapem, a to převážně osobám s různými druhy mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení.
V soukromém životě jsem člověk hodně kreativní, aktivní, ráda cestuji a věnuji se mnoha sportům.

Lenka Jiráčková

Pracovnice přímé péče


Zdá se, že v naší individualistické každodennosti častokrát
podléháme lhostejnosti a netrpělivosti vůči jiným lidským bytostem. Čímž
se ochuzujeme o to, co právě má práce ve své esenci obnáší. A když mluvím
o práci, mám na mysli ultimátní výsadu být přítomna výjimečnosti a
jedinečnosti každého okamžiku, který sdílím se svými klienty. A toho se mi
dostává každý den jakožto nejcennějšího daru. Daru sounáležitosti. A právě
tyto okamžiky se staly smyslem mé osobní každodennosti, kterou se snažím
budovat na respektu, absolutním přijmutí a zcela jednoduše na mezilidské
lásce. Neboť věřím, že v důsledku vše, na čem záleží, je způsob, jakým
člověk čelí člověku.

Veronika Triznová

Pracovnice přímé péče


Práci v sociálních službách nevnímám jako zaměstnání, ale jako své poslání. Jsem komunikativní výtvarník milující lidi.
Proto pracuji v Ruce pro život, kde společně se svými kolegy vytváříme pro naše uživatele lepší svět plný radosti, barev a pohody.

Petra Vrbická

Pracovnice přímé péče


Má životní cesta mě přivedla k občanskému sdružení Ruka pro život a paradoxně to bylo právě tohle seskupení skvělých lidí, kteří mi pomohli se dívat na věci i jiným úhlem pohledu a takzvaně mi “nastavovat zrcadlo”.

Ráda pracuji s lidmi a tato činnost mě, mimo jiné, obohacuje.

Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí