Denní stacionář Praha – Skloněná

Cíle stacionáře 

  • podpora soběstačnosti klientů v oblasti hygieny, stravování, péče o vlastní osobu a vedení domácnosti
  • udržení a rozvíjení znalostí, dovedností a komunikačních schopností uživatelů
  • podpora zdravého životního stylu a udržení dobrého psychického stavu uživatelů
  • posílení pracovních návyků uživatelů a vědomí hodnoty vlastní práce
  • podpora vztahů uživatelů s rodinou, přáteli a komunitou
  • podpora uživatele ve využívání běžných služeb a při vyřizování svých osobních záležitostí
  • prezentace dovedností a schopností uživatelů na veřejnosti

 

Kde nás najdete

Jak to u nás vypadá

Pro koho je stacionář určen

Sociální služby poskytujeme lidem s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let včetně osob s poruchami autistického spektra

Co poskytujeme našim klientům

Uživatelům našich služeb pomáháme začlenit se do společností, žít co nejsamostatněji a podle vlastních představ.

Sociální služby poskytujeme podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., § 46 Denní stacionář.

Provozní doba stacionáře:

pondělí až pátek, v době od 7.00 do 17.00 hodin (mimo státní svátky)

přítomnost sociálního pracovníka pondělí až pátek, v době od 7:30 do 16:00 hodin

Máte zájem o návštěvu stacionáře?

nebo nám zavolejte na číslo 284 681 674

Odpovědné osoby

Mgr. Olga Dvořáková

Vedoucí denního stacionáře a sociální pracovnice


Narodila jsem se v Praze, vystudovala výtvarné gymnázium a dále pokračovala studiem na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, obor ergoterapie. Magisterský titul jsem získala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, a to po ukončení oboru rehabilitační a psychosociální péče.
Po studiích i během nich jsem se věnovala lidem s handicapem, a to převážně osobám s různými druhy mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení.
V soukromém životě jsem člověk hodně kreativní, aktivní, ráda cestuji a věnuji se mnoha sportům.

Eva Kubínová

Pracovnice přímé péče


Sociální směr jsem zařadila do svého života, protože věřím ve smysluplnost této práce. Člověk – v centru zájmu především a je jedno zda ve věku dítěte, seniora
nebo či je osobou středního věku. Každý z nás má své touhy, přání, záliby a snad i možnost jejich naplňování. Líbí se mi být “spojkou” ke spokojenosti obyvatel Denního stacionáře. Těší mě společný zájem kolegů i příjemné prostředí, které vytváříme.
Mezi lidmi s určitým omezením se pohybuji dlouhodobě a s obdivem sleduji s
jakým odhodláním, vitalitou a energií putují životem, pro někoho nelehkým. Ale právě ta nefalšovaná opravdovost je pro nás mnohé poučením.
“Srdce a oči dokořán”, to je mé motto.
Citáty sbírám léta, do své práce se snažím propojovat i pohyb /rekondiční
cvičení, výtvarné a estetické cítění i hudební pojetí.
Umět pomoci se vyjádřit lidem s handicapem považuji za krásnou příležitost.
Odměnou je důvěra, úsměv a pohoda.

Bc. Jan Paukert

Pracovník přímé péče


Věřím, , že každá lidská bytost, která se zrodila na tento svět má jedinečné vlastnosti, díky kterým může obohatit všechny, kteří s ní propletou své životní cesty a kteří o to stojí.
A že možnost být skutečně přítomný čistému umění spontánnosti a bezpodmínečnosti stojí za to se na chvíli pozastavit a vzájemně se obdarovat.

Petra Tomášková Vrbická

Pracovnice přímé péče


Má životní cesta mě přivedla k občanskému sdružení Ruka pro život a paradoxně to bylo právě tohle seskupení skvělých lidí, kteří mi pomohli se dívat na věci i jiným úhlem pohledu a takzvaně mi “nastavovat zrcadlo”.

Ráda pracuji s lidmi a tato činnost mě, mimo jiné, obohacuje.

Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí