Ruku pro život o.p.s.  jsme založili,abychom mohli podat pomocnou ruku těm, kteří ji potřebují.

Provozujeme denní stacionáře a domov pro osoby se zdravotním postižením. Snažíme se být našim klientům i jejich blízkým po všech stránkách oporou.

Chceme touto svojí aktivitou nabídnout příležitost i každému, kdo hledá možnost pomáhat potřebným spoluobčanům, aby přispěl radou, pomocí, finančním či věcným příspěvkem k naplnění vize a cílů organizace.

Naše poslání

Poskytovat sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením včetně lidí s poruchami autistického spektra a seniorům.

Uživatelům našich služeb pomáhat se začlením se do společnosti, žít co nejsamostatněji a podle vlastních představ.

Slovo zakladatelky

janistinova_2

Mgr. Lenka Antonie Janištinová

Mám velmi ráda svou práci, kterou jsem zasvětila potřebným lidem. Mým krédem je: “Když věnujeme péči tomu, co máme, objevujeme stále něco nového.”

Je nutné hledět na svět s pokorou, láskou bez zášti. Člověk by měl být bohatý srdcem. Život je drahokam, který se nebude opakovat, a tím drahokamem je i pro handicapované jedince, jak se o tom denně přesvědčuji, jen je třeba tomu ze všech sil napomáhat.

Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí