Aktivity

Ruka pro život o. p. s.

Naše poslání

  • Poskytujeme sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením včetně lidí s poruchami autistického spektra a seniorům.
  • Uživatelům našich služeb pomáháme začlenit se do společností, žít co nejsamostatněji a podle vlastních představ.
Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí