Rádi bychom vám doporučili několik zajímavých a užitečných odkazů a pramenů, které se problematikou mentálně postižených zabývají.

Knižní tituly

Preckel, S. M. Downův syndrom, Praha : Tech-Market, 1997

Švarcová, J. Mentální retardace. Praha : Portál, 1997

Černá, M.; Kvapilík, J. Zdravý způsob života mentálně postižených. Praha : Avicenum, 1990

Pipeková, J.  Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno : MSD, 2006

Vančura, J. Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením. Brno : Barrister&Principal, 2007

Čadilová, V. a kol. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Praha : Portál, 2007

Howlin, P. Autismus u dospívajících a dospělých. Cesta k soběstačnosti. Praha : Portál, 2005

Webové stránky

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
http://www.spmpcr.cz/

Helpnet – informační portál pro osoby se specifickými potřebami
http://www.helpnet.cz

Máme otevřeno – občanské sdružení pro integraci lidí s postižením
http://www.mameotevreno.cz

Dobromysl – přístup šitý na míru
http://www.dobromysl.cz

Poradna pro uživatele sociálních služeb
http://www.poradnaprouzivatele.cz

InternetPoradna
http://iporadna.cz

Život 90
http://www.zivot90.cz

Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha
http://www.czppraha.cz

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice – občanské sdružení
http://www.spcch.cz

ADIP – zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením – Osoby s mentálním postižením 
http://www.praceprozp.cz/hledani-prace/seznam-zvlaste-vhodnych-pracovnich/mentalni-postizeni.html

Dobromysl – zaměstnávání lidí s mentálním postižením
http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=47

Wikipedia – otevřená encyklopedie – definice mentálního postižení
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ment%C3%A1ln%C3%AD_retardace

Rodina – každodeník o dětech i rodičích – Jak vysvětlit mentální postižení
http://www.rodina.cz/dotaz21470.htm

Helpnet – informační portál pro osoby se specifickými potřebami – základní informace o mentálním postižení
http://helpnet.webmagazine.cz/mentalni-postizeni/zakladni-informace

InternetPoradna – základní informace o mentálním postižení
http://www.iporadna.cz/duse/index.php?articles%5Boffset%5D=270

Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí