Cíle stacionáře 

  • podpora soběstačnosti klientů
  • udržení a rozvíjení znalostí, dovedností a komunikačních schopností uživatelů
  • podpora zdravého životního stylu a udržení dobrého psychického stavu uživatelů
  • posílení pracovních návyků uživatelů a vědomí hodnoty vlastní práce
  • podpora vztahů uživatelů s rodinou, přáteli a komunitou
  • podpora uživatele ve využívání běžných služeb a při vyřizování svých osobních záležitostí
  • prezentace dovedností a schopností uživatelů na veřejnosti

 

Kde nás najdete

Jak to u nás vypadá

Pro koho je stacionář určen

Sociální služby poskytujeme

lidem s mentálním a kombinovaným postižením od 13 let včetně osob s poruchou autistického spektra. Pomáháme také seniorům a to i seniorům se zdravotním postižením.

Co poskytujeme našim klientům

Uživatelům služby nabízíme smysluplné vyplnění volného času, vedeme je k co největší samostatnosti a pomáháme jim se zapojením do společnosti.

Sociální služby poskytujeme podle zákona č. 108/2006 Sb., § 46 Denní stacionář.

Provozní doba stacionáře:

pondělí až pátek, v době od 7.00 do 16.00 hodin (mimo státní svátky)

Máte zájem o návštěvu stacionáře?

nebo nám zavolejte na číslo 461 312 412

Odpovědné osoby

Bc. Ria Slušná

Vedoucí denního stacionáře, pracovnice přímé péče a sociální pracovnice


Po absolovování sociálně právní školy jsem nastoupila jako sociální pracovník do domova pro seniory, kde byla mojí náplní hlavně aktivizace seniorů. Pracovat s lidmi, kteří vás potřebují a kteří se třeba jen těší, že vás druhý den uvidí, je velkou odměnou. Po mateřské dovolené mi podobnou práci nabídla Ruka pro život a já nemohla odmítnout.

„Ti, jimž je dopřáno svobodně a zcela osobně sloužit, měli by toto štěstí přijmout jako lidé, kteří tím získávají pokoru. Vždy by měli být pamětlivi toho, že mnozí by chtěli a dovedli jednat jako oni, ale nemohou. Proto každý, kdo má to štěstí a smí přinášet pomoc a dobro, měl by pochopit, že se mu tím dostává velké milosti.“ (Albert Schweitzer)

Bc. Markéta Jindrová

Pracovnice přímé péče a zástupce vedoucí denního stacionáře


Po ukončení bakalářského studia – obor sociální se speciální pedagogikou jsem získala možnost pracovat s mentálně postiženými, kde jsem pracovala řadu let. A když se mi po rodičovské dovolené nabídla možnost pracovat v Denním stacionáři, ráda jsem nabídku přijala. Vím, že tato práce má smysl a práce s lidmi mne naplňuje.

Nikola Baráková

Pracovnice přímé péče


Za příležitost pracovat v organizaci Ruka pro život v přátelském kolektivu a se skvělými uživateli, jsem velice vděčná. Je to pro mne příležitost naučit se něco nového a díky organizaci mám úplně jiný pohled na život, který žijí lidé s handicapem. Je potřeba se jim věnovat, pomáhat jim a rozvíjet jejich dosavadní znalosti. Je to velice zajímavá, inspirující, smysluplná a poučná práce. Vidím, že i oni se umí radovat z maličkostí a být vděční za podporu, kterou jim společně dáváme a i přes různá úskalí vnímají svět svým vlastním způsobem. Tato práce mne obohacuje a každý den se těším na nový den s novým příběhem.

Hana Dosedělová

Pracovnice přímé péče


Od roku 2008 pracuji jako asistentka u seniorů v jejich domácím prostředí. Tuto práci mám ráda.

Vím, že je prospěšná pro společnost, umožňuje seniorům žít spokojený a aktivní život, mohu jim tak oplácet to dobré, co darovali oni naší generaci. Velice jsem přivítala, když se mi naskytla možnost pracovat také v denním stacionáři. Tato práce ve skvělém kolektivu mě obohacuje o nové pohledy a způsoby práce. Kloubí se zde společná činnost s individuálním přístupem ke každému z uživatelů. Věřím, že zde budu prospěšná.

Jana Grünerová

Pracovnice přímé péče


Do stacionáře Ruky pro život v Litomyšli docházím na částečnou výpomoc při rodičovské dovolené. V sociálních službách se pohybuji již několik let, a proto vím, že potřeby lidí, kteří sem docházejí, jsou velmi individuální a specifické. Těší mne, když moje práce má smysl, je každý den jiná a kreativní. Zároveň je radost pracovat v kolektivu lidí, kteří vědí, proč svoji práci dělají.

Marcela Jílková

Pracovnice přímé péče


Po ukončení mateřské dovolené jsem začala pracovat jako osobní asistentka ve speciální škole, kde jsem pracovala s dětmi s lehkým i těžkým kombinovaným postižením. Tuto práci dělám už šest let a stále mě naplňuje a baví věnovat se a pomáhat těm, kteří to moc potřebují. Proto jsem ráda, že mohu nabízet své zkušenosti, síly a schopnosti i v denním stacionáři v Litomyšli.

Pavlína Kasnarová

Pracovnice přímé péče


K této práci jsem se dostala po mateřské dovolené, kdy jsem se poprvé setkala s lidmi s handikepem. Ve stacionáři pracuji pět let. Nyní se do stacionáře vracím po půlroční pauze, která mi umožnila vyzkoušet něco jiného, odpočinout si a věnovat se naplno své rodině. Za tuto zkušenost jem velmi vděčná.

Taťána Pelypenko

Pracovnice přímé péče


V této práci mě baví vidět, jak málo stačí k tomu, aby člověk mohl přinést někomu dalšímu radost do života. Také jak skutečně málo stačí k tomu být šťastný. Naši uživatelé mi připomínají každý den, svým smíchem, že práci kterou děláme, děláme pro ty správné lidi a že to má smysl. Není nic lepšího než po ohlédnutí se za pracovním dnem vědět, že to co děláme je smysluplné.
Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí