Cíle stacionáře 

  • podpora soběstačnosti klientů v oblasti hygieny, stravování, péče o vlastní osobu  a vedení domácnosti
  • udržení a rozvíjení znalostí, dovedností a komunikačních schopností uživatelů
  • podpora zdravého životního stylu a udržení dobrého psychického stavu uživatelů
  • posílení pracovních návyků uživatelů a vědomí hodnoty vlastní práce
  • podpora vztahů uživatelů s rodinou, přáteli a komunitou
  • podpora uživatele ve využívání běžných služeb a při vyřizování svých osobních záležitostí
  • prezentace dovedností a schopností uživatelů na veřejnosti

 

Kde nás najdete

Přečtěte si více informací o našich službách

Základní informace

Přijďte mezi nás (snadné čtení)

Ceník

Provozní řád (snadné čtení)

Co je obecnou náplní služby denní stacionář ze zákona, zjistíte z obsahu regionální karty služeb (zde ke stažení) vydané Pardubickým krajem.

Jak to u nás vypadá

Pro koho je stacionář určen

Sociální služby poskytujeme

lidem s mentálním a kombinovaným postižením od 13 let včetně osob s poruchou autistického spektra. Pomáháme také seniorům a to i seniorům se zdravotním postižením.

Co poskytujeme našim klientům

Uživatelům služby nabízíme smysluplné vyplnění volného času, vedeme je k co největší samostatnosti a pomáháme jim se zapojením do společnosti.

Sociální služby poskytujeme podle zákona č. 108/2006 Sb., § 46 Denní stacionář.

Provozní doba stacionáře:

pondělí až pátek, v době od 7.00 do 16.00 hodin (mimo státní svátky)

Máte zájem o návštěvu stacionáře?

nebo nám zavolejte na číslo 461 312 412

Odpovědné osoby

Bc. Ria Slušná

Vedoucí denního stacionáře, pracovnice přímé péče a sociální pracovnice


Po absolovování sociálně právní školy jsem nastoupila jako sociální pracovník do domova pro seniory, kde byla mojí náplní hlavně aktivizace seniorů. Pracovat s lidmi, kteří vás potřebují a kteří se třeba jen těší, že vás druhý den uvidí, je velkou odměnou. Po mateřské dovolené mi podobnou práci nabídla Ruka pro život a já nemohla odmítnout.

„Ti, jimž je dopřáno svobodně a zcela osobně sloužit, měli by toto štěstí přijmout jako lidé, kteří tím získávají pokoru. Vždy by měli být pamětlivi toho, že mnozí by chtěli a dovedli jednat jako oni, ale nemohou. Proto každý, kdo má to štěstí a smí přinášet pomoc a dobro, měl by pochopit, že se mu tím dostává velké milosti.“ (Albert Schweitzer)

Bc. Markéta Jindrová

Pracovnice přímé péče a zástupce vedoucí denního stacionáře


Po ukončení bakalářského studia – obor sociální se speciální pedagogikou jsem získala možnost pracovat s mentálně postiženými, kde jsem pracovala řadu let. A když se mi po rodičovské dovolené nabídla možnost pracovat v Denním stacionáři, ráda jsem nabídku přijala. Vím, že tato práce má smysl a práce s lidmi mne naplňuje.

Jana Boštíková

Pracovnice přímé péče


V sociálních službách se pohybuji přes dva roky. Ta to práce je velmi různorodá,
specifická a smysluplná. Dává mě pocit naplnění a užitečnosti.
Chci pomáhat lidem a tak si myslím, že jsem na správném místě.

Jana Grünerová

Pracovnice přímé péče


Do stacionáře Ruky pro život v Litomyšli docházím na částečnou výpomoc při rodičovské dovolené. V sociálních službách se pohybuji již několik let, a proto vím, že potřeby lidí, kteří sem docházejí, jsou velmi individuální a specifické. Těší mne, když moje práce má smysl, je každý den jiná a kreativní. Zároveň je radost pracovat v kolektivu lidí, kteří vědí, proč svoji práci dělají.

Marcela Jílková

Pracovnice přímé péče


Po ukončení mateřské dovolené jsem začala pracovat jako osobní asistentka ve speciální škole, kde jsem pracovala s dětmi s lehkým i těžkým kombinovaným postižením. Tuto práci dělám už šest let a stále mě naplňuje a baví věnovat se a pomáhat těm, kteří to moc potřebují. Proto jsem ráda, že mohu nabízet své zkušenosti, síly a schopnosti i v denním stacionáři v Litomyšli.

Kamila Kabrhelová

Pracovnice přímé péče


V sociálních službách se pohybuji dva roky. Pracovala jsem ve Farní charitě, ale chtěla jsem poznat i jiné sféry sociálních služeb. Je pro mne důležité, aby práce, kterou dělám, dávala smysl a byla užitečná. A to v Denním stacionáři Ruka pro život platí stoprocentně. Je to příležitost naučit se něco nového, a pomáhat těm, kteří to potřebují.

Pavlína Kasnarová

Pracovnice přímé péče


V denním stacionáři v Litomyšli pracuji již deset let. Do stacionáře jsem
přišla ze základní školy speciální, kde jsem pracovala několik let jako
asistentka. Tam jsem se také poprvé setkala s lidmi s handicapem.
Tato práce mě velmi baví a jsem za ní vděčná.

Klára Kopecká

Pracovnice přímé péče


Během studia na stření škole, obor sociální činnost jsem měla několik praxí v
sociálních zařízeních, kde jsem se setkala s různými cílovými skupinami. Zjistila
jsem, že nejvíc mně naplňuje práce s handicapovanými lidmi. Člověk pozná, že to, co
je pro jednoho samozřejmé, pro druhého může být výzva. Na této práci mě baví její
různorodost, to, že mohu pomáhat, že moje práce má smysl. Na našich uživatelích se
mi líbí jejich bezprostřednost a upřímnost, neznají faleš a přetvářku. Práce ve
stacionáři mi dává smysl a jsem ráda, že mohu pomáhat těm, kteří to potřebují a
odměnou je mi jejich úsměv.

Taťána Pelypenko

Pracovnice přímé péče


V této práci mě baví vidět, jak málo stačí k tomu, aby člověk mohl přinést někomu dalšímu radost do života. Také jak skutečně málo stačí k tomu být šťastný. Naši uživatelé mi připomínají každý den, svým smíchem, že práci kterou děláme, děláme pro ty správné lidi a že to má smysl. Není nic lepšího než po ohlédnutí se za pracovním dnem vědět, že to co děláme je smysluplné.
Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí