Nabídka odborných praxí

Ruka pro život je obecně prospěšná společnost, která kontinuálně od roku 2008 poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postiženým včetně osob s poruchou autistického spektra a seniorům.

Proč na praxi do Ruky pro život?

Stáž či praxi je možné v organizaci vykonávat průběžně, dle dohody.

Možnost naučit se, jak funguje nezisková organizace.

Seznámení se s metodami přímé práce s danou cílovou skupinou, metodami sociálního poradenství, apod.

Možnost získání podkladů a případné konzultace pro seminární a závěrečné práce.

Aktivní zapojení se do chodu organizace a plnění úkolů zadaných vedoucím stáže.

Kde praxe probíhají

Denní stacoináře Praha Rajmonova a Skloněná – bližší informace naleznete zde.

Denní stacionář Litomyšl – bližší informace naleznete zde.

Denní stacionář Brno Božetěchova a Domov Božetěchova – bližší informace naleznete zde.

Minimální délka praxe 30 hodin.

Kontakt

Pokud máte zájem o praxi u nás, pošlete na marie.lagova@rukaprozivot.cz základní informace o sobě a představu o zaměření, účelu a délce či frekvenci stáže a kde chcete stáž vykonat.

Pokud máte dán termín, kdy máte stáž vykonat, uveďte jej.

Bližší informace na tel. 604 118 528

Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí