Mgr. Lenka Antonie Janištinová

Ředitelka

+420 733 158 496


Povoláním speciální pedagog. Narodila se 5. 6. 1963. Pracovala jako vedoucí vychovatelka speciální školy s internátním pobytem pro mentálně postižené děti s kombinovanými vadami. Nyní je ředitelkou naší obecně prospěšné společnosti. Vedle svojí profese se věnuje malířství, k jejím koníčkům dále patří sport, turistika a umění.

Mgr. Marie Lagová

Vedoucí sociálních služeb

+420 604 118 528


Absolvovala jsem studium sociální politiky, práce a pedagogiky. Při svém
studiu se mi naskytla možnost práce s lidmi s mentálním postižením a
poruchami autistického spektra.

Díky této práci se mi otevřel nový svět, který se zpočátku jevil tak odlišný
a vzdálený, po rozpoznání a proniknutí do něj se mi však neustále stával
bližší, aniž by ztrácel na své pozoruhodnosti.

Na práci v Ruce pro život si cením nejenom toho, že svou přítomností a
podporou pomáhám lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhého člověka, ale
také toho, že jsem těmito lidmi obohacována. Díky této práci mám možnost
podílet se na chodu služby, hledat a vytvářet nové podoby práce s lidmi, pro
něž je služba určena.

Bc. Jitka Tauchmannová, DiS.

Metodička

+420 731 011 415


Při studiu na střední škole jsem se dostala jako dobrovolník do skupiny mladých lidí s handicapem, tato práce mě natolik oslovila, že má profesní orientace se začala ubírat tímto směrem. V obecně prospěšné společnosti Ruka pro život pracuji s mateřskými přestávkami od roku 2010. Jsem ráda, že jsem se stala součástí stabilní organizace, která nezapomíná, pro koho byla založena.

Mgr. Olga Dvořáková

Vedoucí Denního stacionáře Praha

+420 739 963 629


Narodila jsem se v Praze, vystudovala výtvarné gymnázium a dále pokračovala studiem na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, obor ergoterapie. Magisterský titul jsem získala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, a to po ukončení oboru rehabilitační a psychosociální péče.
Po studiích i během nich jsem se věnovala lidem s handicapem, a to převážně osobám s různými druhy mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení.
V soukromém životě jsem člověk hodně kreativní, aktivní, ráda cestuji a věnuji se mnoha sportům.

Bc. Ria Slušná

Vedoucí Denního stacionáře Litomyšl

+420 739 963 625


Po absolovování sociálně právní školy jsem nastoupila jako sociální pracovník do domova pro seniory, kde byla mojí náplní hlavně aktivizace seniorů. Pracovat s lidmi, kteří vás potřebují a kteří se třeba jen těší, že vás druhý den uvidí, je velkou odměnou. Po mateřské dovolené mi podobnou práci nabídla Ruka pro život a já nemohla odmítnout.

„Ti, jimž je dopřáno svobodně a zcela osobně sloužit, měli by toto štěstí přijmout jako lidé, kteří tím získávají pokoru. Vždy by měli být pamětlivi toho, že mnozí by chtěli a dovedli jednat jako oni, ale nemohou. Proto každý, kdo má to štěstí a smí přinášet pomoc a dobro, měl by pochopit, že se mu tím dostává velké milosti.“ (Albert Schweitzer)

Mgr. Michaela Kubešová

Pověřena vedením Denního stacionáře Brno Božetěchova

+420 733 514 841


Je pro mě inspirací se potkávat s lidmi, kteří mají různé osudy i zkušenosti. Je mi ctí pracovat s kolegy, kteří o své práci ví opravdu hodně. Zároveň mě těší poznávat uživatele a jejich rodinné příslušníky. A tuším, že moje místo může být v propojování. V propojení pracovníků stacionáře, uživatelů i pečujících osob. Abychom mohli pracovat v souladu s potřebami uživatelů a jejich rodin a v rámci možností nás pracovníků. Domnívám se, že nám jde v podstatě o totéž – aby se uživatelé cítili dobře, měli u nás prostor a možnost trávit smysluplně svůj čas.

Mgr. Petra Mócová, DiS.

Vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením Brno Božetěchova

+420 735 751 433


Po základní škole jsem se rozhodla pro studium v oblasti sociální práce. Díky tomu jsem vystudovala střední a vysokou školu v tomto oboru. V průběhu mých studijních let jsem se v rámci praxe mohla setkat s různými cílovými skupinami osob. Nejvíce mne však upoutala práce s osobami s mentálním postižením, a proto jsem se rozhodla se jí dále věnovat. Z tohoto důvodu jsem také uvítala možnost práce v Domově Božetěchova, díky které nyní mohu každý den vidět důležitost a smysluplnost této služby.

Eva Marečkova, DiS.

Vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením Praha Ostromečská

+420 725 732 294


Po vystudování SOŠ služeb – oboru Sociální činnost a VOŠ sociálně právní,
po praxích a dobrovolné činnosti v různých organizacích, jsem dostala
poprvé možnost pracovat v Denním stacionáři Ruky pro život. Podruhé se
sem opět vracím po rodičovské dovolené právě proto, že mě práce s lidmi s
postižením naplňuje, přináší mi každý den radost a pocit, že dělám něco
pro druhé. Oni mi to na oplátku vrací svým nadšením, úsměvem nebo vřelým
přivítáním, když ráno otevírám dveře domova.

Orgány o. p. s.

Mgr. Lenka Antonie Janištinová

Zakladatelka organizace


Zdeňka Bílková

Členka správní rady


povoláním zdravotní sestra. Narodila se 13. 3. 1969. Pracuje jako instrumentářka na operačních sálech v nemocnici v Litomyšli. Svůj volný čas ráda vyplní pobytem v přírodě, pěstováním květin a bonsají, domácími, výtvarnými a patchworkovými pracemi.

MUDr. Lubomír Bláha

Člen správní rady


povoláním lékař. Narodil se 30. 1. 1958. Pracoval jako primář Centrálních operační sálů a centrální sterilizace ve svitavské nemocnici. Působil jako profesor na Střední zdravotnické škole Svitavy, je členem České chirurgické společnosti. Nyní má privátní chirurgickou praxi v Litomyšli spojenou s klinickým operačním dnem v Litomyšlské nemocnici. K jeho koníčkům patří příroda, sport, kynologie a hudba.

Mgr. Roman Čermák

Předseda správní rady


vystudovaný právník, bývalý profesionální cyklista, olympionik. Narodil se 11. 9. 1959. Od roku 1992 podnikatel a spolumajitel společností se vztahem ke sportu a sportovnímu marketingu. Mimo jiné zakladatel úspěšného seriálu cyklistických závodů Kolo pro život.

Václav Kučera

Předseda dozorčí rady a Vedoucí provozu sociálních služeb

+420 730 171 471


Celý svůj předchozí profesní život jsem se řídil heslem „Pomáhat a chránit“, nyní se snažím i nadále pomáhat.

Tomáš Jiráček

Člen dozorčí rady


Ivana Jiráčková

Členka dozorčí rady


Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí