Jak pomáháme

Náš příběh

Zajít si do obchodu a nakoupit. Spočítat správně vrácené peníze. Přečíst si knihu. Najíst se a správně přitom použít příbor. Obléci si šaty. Vědět, že po pátku přichází sobota a po zimě jaro. Běžné věci, říkáte si? Pro většinu lidí ano. Jsou ale mezi námi i lidé, pro něž zvládnutí každé z vyjmenovaných věcí představuje velké úsilí a soustředění a kteří musí nácviku každé z těchto jednoduchých činností a znalostí věnovat mnoho času, vůle, sebeovládání a někdy i slz z tolikrát zakoušených neúspěchů.

Ano. Mluvíme o lidech nejen s mentálním postižením, o lidech, kteří žijí jiným životem než ostatní. Jsou zranitelnější. Nemají tolik přátel. Jejich inteligenční kvocient je pod většinovým průměrem. Někdy i velmi hluboko. Ale srdce mají stejné jako ostatní lidé. Vlastně ne. Mají je široce otevřené a lačné po lásce a projevech zájmů těch, kteří s nimi tráví čas.

A právě proto jsme založili Ruku pro život o.p.s. Abychom mohli podat pomocnou ruku těmto lidem, zřídit pro ně a provozovat denní stacionáře a domov pro tělesně postižené a být jim a jejich blízkým po všech stránkách oporou. Chceme touto svojí aktivitou nabídnout příležitost i každému, kdo hledá možnost pomáhat potřebným spoluobčanům, aby přispěl radou, pomocí, finančním či věcným příspěvkem k naplnění vize a cílů organizace.

Naše poslání

Poskytujeme sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením včetně lidí s poruchami autistického spektra a seniorům.

Uživatelům našich služeb pomáháme začlenit se do společností, žít co nejsamostatněji a podle vlastních představ.

Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí