KONZULTAČNÍ HODINY

V rámci maximálního možného rozvoje a zkvalitňování služby jsme se rozhodli zřídit konzultační hodiny pro rodiče, zákonné zástupce, opatrovníky a další osoby blízké našim uživatelům.Touto nabídkou není dotčena možnost promluvit si s pracovníky kdykoli, kdy Vám to vyhovuje. pouze se snažíme nabídnout klidnější prostor pro rozhovor.
Rádi bychom požádali všechny, kteří se rozhodnou tyto hodiny využít, aby se ve vlastním zájmu, pokud možno, s předstihem nahlásili vedoucímu programu. Eliminuje se tím možnost, že se sejde více zájemců a budete navzájem tlačeni časem. Zároveň je díky předchozí domluvě možné zajistit přítomnost klíčového pracovníka uživatele, pokud si budete chtít promluvit také s ním. Děkujeme za spolupráci.

DENNÍ STACIONÁŘE PRAHA

DENNÍ STACIONÁŘ LITOMYŠL

Mgr. Olga Dvořáková

vedoucí programu Denní stacionář Praha

telefon: 283 881 666
mobil: (+420) 739 963 629
e-mail: olga.dvorakova@rukaprozivot.cz

pondělí    7:30 – 9:00 hod
úterý       13:00 – 15:00 hod
čtvrtek    13:00 – 15:00 hod

Bc. Ria Slušná

vedoucí programu Denní stacionář Litomyšl

telefon: 461 312 412
mobil: (+420) 739 963 625
e-mail: ria.slusna@rukaprozivot.cz
Skype: ruka_pro_zivot_litomysl

pondělí   8:00 – 10:00 hod
středa     14:00 – 16:00 hod

DENNÍ STACIONÁŘ BRNO BOŽETĚCHOVA

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bc. Kamila Kužílková

vedoucí programu Denní stacionář Brno

mobil: (+420) 733 514 841
telefon: 549 216 555
e-mail: kamila.kuzilkova@rukaprozivot.cz
Skype: ruka_pro_zivot_brno_bozetechova

úterý    13:30 – 15:30 hod
středa   7:30 – 9:30 hod
čtvrtek   7:30 – 9:30 hod (jen po předchozí domluvě)

Mgr. Petra Mócová, DiS.

vedoucí programu Domov Božetěchova

mobil: (+420) 735 751 433
telefon: 549 216 555
e-mail: petra.mocova@rukaprozivot.cz
Skype: ruka_pro_zivot_brno_bozetechova

úterý    13:30 – 15:30 hod
středa   7:30 – 9:30 hod
čtvrtek   7:30 – 9:30 hod (jen po předchozí domluvě)

Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí