Mezinárodní den zdravotně postižených

Mezinárodní den zdravotně postižených

Mezinárodní den zdravotně postižených připomene první prosincové pondělí právo handicapovaných lidí na plnohodnotný život  

PRAHA, 29. listopadu 2018 – Mezinárodní den zdravotně postižených (3. 12.) vznikl za účelem zvýšení informovanosti široké veřejnosti o problematice, se kterou se postižení lidé denně setkávají. Jedním z cílů společnosti Ruka pro život o. p. s. je více otevřít téma života mentálně postižených lidí, včetně autistů.

Život lidí s mentálním postižením je v naší společnosti stále velice obtížný. Oni sami a zejména jejich pečující blízcí se každým dnem setkávají s řadou nesnází, které přináší jejich zdravotní handicap, ale bohužel také společnost. Jsou na okraji jejího zájmu. Lidé nemají osobní zkušenost, jejich myšlení a chování vůči mentálně postiženým proto bývá ovlivněno předsudky – postižení lidé jsou zlí, mohou je nějak ohrozit…Jako velký mýtus vnímám také tvrzení, že lidé s mentálním postižením jsou jako velké děti. Ve skutečnosti jde o lidi, kteří sice mají snížené rozumové schopnosti, avšak obrovské životní zkušenosti. Čím více se o nich bude vědět a mluvit, tím větší podporu při řešení jejich problémů lze získat,“ míní Mgr. Lenka Antonie Janištinová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Ruka pro život.

Letos v říjnu oslavila nezisková organizace Ruka pro život o. p. s. deset let od otevření denního stacionáře (DS). V Praze provozuje dva DS, v Kobylisích a ve Vysočanech, a zájemcům o tuto sociální službu nyní nabízí volná místa. „Denní stacionář pomáhá nejen samotným uživatelům starším šestnácti let, ale i jejich blízkým, kteří o ně denně pečují. Nabízí jim možnost vykonávat zaměstnání nebo si odpočinout během dne, kdy jejich postižení blízcí tráví čas ve stacionáři. Tady se zdokonalují ve svých schopnostech, učí se novým věcem, trénují kognitivní funkce, jemnou motoriku…,“ přiblížila Mgr. Olga Dvořáková, vedoucí programu Denní stacionář Praha.

Ruka pro život o. p. s. vznikla před více než deseti lety. Co bylo impulsem k jejímu založení? „Jako vedoucí vychovatelka ve speciální škole ELPIS v Brně jsem zblízka poznala problematiku lidí s mentálním a kombinovaným postižením a dopad této zátěže na jejich rodiny. Často jsem se setkávala s matkami samoživitelkami, někdy i v pokročilém věku, které přemýšlely o budoucnosti svých dětí po ukončení povinné školní docházky. Hledaly službu, díky které by měly dostatek času samy na sebe, která by jim umožnila chodit do zaměstnání a zároveň by podporovala rozvoj jejich dítěte. To byl impuls pro mé rozhodnutí založit v roce 2006 neziskovou organizaci, která by byla pomocnou rukou pro takový život,“ uzavírá Lenka A. Janištinová.

Informace pro média:

Ruka pro život o.p.s. poskytuje sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením včetně lidí s poruchami autistického spektra a seniorům. Organizace byla založena v roce 2006. V současnosti provozuje denní stacionáře v Praze, Brně a Litomyšli a domov pro osoby se zdravotním postižením v Brně. Uživatelům poskytovaných sociálních služeb pomáhá začlenit se do společnosti, žít co nejsamostatněji a podle vlastních představ.

Kontakt pro média:          

Bc. Markéta Pomšárová Židlická

Email: marketa.zidlicka@rukaprozivot.cz

Tel: 734 258 799

www.rukaprozivot.cz

Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí