DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A DOSTAVBA DENNÍHO STACIONÁŘE PRO SPOLUOBČANY S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM – 2. ETAPA

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem.

Jsme opravdu potěšeni, že včera tj. 5. 5. 2021 byl úspěšně zkolaudován objekt v Božetěchově ulici, kde sídlí náš denní stacionář a domov pro osoby se zdravotním postižením. Již v době, kdy jsme získali od Magistrátu města Brna budovu a k ní přilehlou zahradu do výpůjčky, bylo zřejmé, že naším cílem je vybudovat zde moderní centrum sociálních služeb, které bude odpovídat specifickým potřebám cílové skupiny a zároveň umožní uživatelům služeb rozvoj samostatnosti a zapojení do běžného života v okolí. Jsme moc rádi, že se nám tento cíl daří plnit a velice se těšíme, až nové prostory předáme i našim uživatelům.

Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí