Ruka pro život o. p. s. oslavila své výročí

Tisková zpráva

Ruka pro život o. p. s. oslavila deset let fungování denního stacionáře v Praze vernisáží výstavy obrazů mentálně postižených umělců

Až do 14. listopadu zdobí prostory kavárny Divadla Na Prádle na Praze 1 pestrobarevná díla vytvořená lidmi s mentálním a kombinovaným postižením během arteterapie v denním stacionáři obecně prospěšné společnosti Ruka pro život. Program pravidelné arteterapie byl podpořen grantem Ministerstva kultury – Podpora regionální a národnostní kultury. V pátek 26. října výstavu slavnostně otevřela vernisáž, jež byla zároveň oslavou deseti let úspěšného fungování stacionáře.

„Jsem velmi potěšena, že účast na zahájení výstavy byla skutečně hojná. Čas na setkání si udělali jak pracovníci naší organizace, tak současní a bývalí uživatelé služeb našeho denního stacionáře společně se svými blízkými. Podpořit nás přišla bývalá kolegyně Helena Vokounová a také Lucie Mervardová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Pohoda, organizace pro normální život lidí s postižením, která v letošním roce oslavila dvacet let od svého založení. Rádi jsme se opět setkali i s bývalými zaměstnanci. Přála bych si, aby i v dalších letech byla naše organizace stabilním a platným pomocníkem spoluobčanů s mentálním a kombinovaným postižením, jakousi jejich pomocnou rukou. I oni mohou s pomocí druhých žít plnohodnotný život,“ uvedla Mgr. Lenka Antonie Janištinová, ředitelka Ruky pro život o. p. s. Svým spolupracovnicím na vernisáži rozdala kytici rudých růží. Pomyslnou „třešinkou na dortu“ oslavy výročí fungování denního stacionáře bylo vystoupení kytaristy Kamila Ďurany a tanečnice flamenca.

                        

 

Informace pro média:

Ruka pro život o.p.s. poskytuje sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením včetně lidí s poruchami autistického spektra a seniorům. Organizace byla založena v roce 2006. V současnosti provozuje denní stacionáře v Praze, Brně a Litomyšli a domov pro osoby se zdravotním postižením v Brně. Uživatelům poskytovaných sociálních služeb pomáhá začlenit se do společnosti, žít co nejsamostatněji a podle vlastních představ.

 

 

 

Kontaktní osoba:  

 

Bc. Markéta Pomšárová Židlická

Email: marketa.zidlicka@rukaprozivot.cz

Tel: 734 258 799

 

www.rukaprozivot.cz

https://www.facebook.com/search/top/?q=ruka%20pro%20%C5%BEivot

 

 

 

Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí