Cíle stacionáře 

  • podpora soběstačnosti klientů v oblasti hygieny, stravování, péče o vlastní osobu  a vedení domácnosti
  • udržení a rozvíjení znalostí, dovedností a komunikačních schopností uživatelů
  • podpora zdravého životního stylu a udržení dobrého psychického stavu uživatelů
  • posílení pracovních návyků uživatelů a vědomí hodnoty vlastní práce
  • podpora vztahů uživatelů s rodinou, přáteli a komunitou
  • podpora uživatele ve využívání běžných služeb a při vyřizování svých osobních záležitostí
  • prezentace dovedností a schopností uživatelů na veřejnosti

 

Kde nás najdete

Jak to u nás vypadá

Pro koho je stacionář určen

Sociální služby poskytujeme

lidem s mentálním a kombinovaným postižením od 13 let včetně osob s poruchou autistického spektra. Pomáháme také seniorům a to i seniorům se zdravotním postižením.

Co poskytujeme našim klientům

Uživatelům služby nabízíme smysluplné vyplnění volného času, vedeme je k co největší samostatnosti a pomáháme jim se zapojením do společnosti.

Sociální služby poskytujeme podle zákona č. 108/2006 Sb., § 46 Denní stacionář.

Provozní doba stacionáře:

pondělí až pátek, v době od 7.00 do 16.00 hodin (mimo státní svátky)

Máte zájem o návštěvu stacionáře?

nebo nám zavolejte na číslo 461 312 412

Odpovědné osoby

Bc. Ria Slušná

Vedoucí denního stacionáře, pracovnice přímé péče a sociální pracovnice


Po absolovování sociálně právní školy jsem nastoupila jako sociální pracovník do domova pro seniory, kde byla mojí náplní hlavně aktivizace seniorů. Pracovat s lidmi, kteří vás potřebují a kteří se třeba jen těší, že vás druhý den uvidí, je velkou odměnou. Po mateřské dovolené mi podobnou práci nabídla Ruka pro život a já nemohla odmítnout.

„Ti, jimž je dopřáno svobodně a zcela osobně sloužit, měli by toto štěstí přijmout jako lidé, kteří tím získávají pokoru. Vždy by měli být pamětlivi toho, že mnozí by chtěli a dovedli jednat jako oni, ale nemohou. Proto každý, kdo má to štěstí a smí přinášet pomoc a dobro, měl by pochopit, že se mu tím dostává velké milosti.“ (Albert Schweitzer)

Bc. Markéta Jindrová

Pracovnice přímé péče a zástupce vedoucí denního stacionáře


Po ukončení bakalářského studia – obor sociální se speciální pedagogikou jsem získala možnost pracovat s mentálně postiženými, kde jsem pracovala řadu let. A když se mi po rodičovské dovolené nabídla možnost pracovat v Denním stacionáři, ráda jsem nabídku přijala. Vím, že tato práce má smysl a práce s lidmi mne naplňuje.

Jana Grünerová

Pracovnice přímé péče


Do stacionáře Ruky pro život v Litomyšli docházím na částečnou výpomoc při rodičovské dovolené. V sociálních službách se pohybuji již několik let, a proto vím, že potřeby lidí, kteří sem docházejí, jsou velmi individuální a specifické. Těší mne, když moje práce má smysl, je každý den jiná a kreativní. Zároveň je radost pracovat v kolektivu lidí, kteří vědí, proč svoji práci dělají.

Marcela Jílková

Pracovnice přímé péče


Po ukončení mateřské dovolené jsem začala pracovat jako osobní asistentka ve speciální škole, kde jsem pracovala s dětmi s lehkým i těžkým kombinovaným postižením. Tuto práci dělám už šest let a stále mě naplňuje a baví věnovat se a pomáhat těm, kteří to moc potřebují. Proto jsem ráda, že mohu nabízet své zkušenosti, síly a schopnosti i v denním stacionáři v Litomyšli.

Kamila Kabrhelová

Pracovnice přímé péče


V sociálních službách se pohybuji dva roky. Pracovala jsem ve Farní charitě, ale chtěla jsem poznat i jiné sféry sociálních služeb. Je pro mne důležité, aby práce, kterou dělám, dávala smysl a byla užitečná. A to v Denním stacionáři Ruka pro život platí stoprocentně. Je to příležitost naučit se něco nového, a pomáhat těm, kteří to potřebují.

Pavlína Kasnarová

Pracovnice přímé péče


V denním stacionáři v Litomyšli pracuji již deset let. Do stacionáře jsem
přišla ze základní školy speciální, kde jsem pracovala několik let jako
asistentka. Tam jsem se také poprvé setkala s lidmi s handicapem.
Tato práce mě velmi baví a jsem za ní vděčná.

Klára Kopecká

Pracovnice přímé péče


K práci v denním stacionáři jsem se dostala díky dobrovolnickému centru při Farní charitě v Litomyšli. Postupem času jsem si uvědomila, že mě tato práce naplňuje a proto, jsem si jako vysokoškolský obor vybrala Sociální pedagogiku, abych mohla i v budoucnu pracovat v podobných zařízeních s lidmi s postižením. Baví mě přátelské prostředí, protkané veselou atmosférou a jsem velmi vděčná za tuto příležitost.

Taťána Pelypenko

Pracovnice přímé péče


V této práci mě baví vidět, jak málo stačí k tomu, aby člověk mohl přinést někomu dalšímu radost do života. Také jak skutečně málo stačí k tomu být šťastný. Naši uživatelé mi připomínají každý den, svým smíchem, že práci kterou děláme, děláme pro ty správné lidi a že to má smysl. Není nic lepšího než po ohlédnutí se za pracovním dnem vědět, že to co děláme je smysluplné.

Vendula Šťastná

Pracovnice přímé péče


Po ukončení sociálně správní činnosti jsem pracovala s lidmi v nepříznivé sociální situaci. Za možnost pracovat v Denním stacionáři Ruka pro život, jsem velmi vděčná. Pracovat s lidmi s handicapem je smysluplné, krásné a naplňující. Vidím spokojenost, radost a štěstí uživatelů. Stejně tak i skvělou práci kolegů. Každý den je jiný a má práce stále kreativní. Není nic lepšího, než dělat to co vás baví.
Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí