Seznam kontaktů

Mgr. Lenka Janištinová

ředitelka obecně prospěšné společnosti

mobil: +420 733 158 496

telefon: 283 881 666

e-mail: lenka.janistinova@rukaprozivot.cz

Skype: ruka_pro_zivot_janistinova


Václav Kučera

manažer provozu

mobil: +420 730 171 471

e-mail: vaclav.kucera@rukaprozivot.cz

Skype: ruka_pro_zivot_kucera


Eva Kurková

vedoucí kanceláře

mobil: +420 737 687 924

telefon: 283 881 666

e-mail: eva.kurkova@rukaprozivot.cz


Mgr. Eva Navrátilová

vedoucí sociálních služeb

sociální pracovnice, Brno

mobil: +420 604 118 528

telefon: 549 216 555

e-mail: eva.navratilova@rukaprozivot.cz

Skype: ruka_pro_zivot_brno_bozetechova


Petr Šibrava

ekonom

mobil: +420 720 524 638

e-mail: petr.sibrava@rukaprozivot.cz


Ing. Alena Šťastná

mzdová účetní, personalistka

mobil: +420 602 441 749

e-mail: alena.stastna@rukaprozivot.cz


Bc. Jitka Tauchmannová, DiS.

metodička

sociální pracovnice, Praha

mobil: +420 731 011 415

e-mail: jitka.tauchmannova@rukaprozivot.cz

Mgr. Olga Dvořáková

vedoucí programu Denní stacionář Praha

mobil: +420 739 963 629

telefon: 283 881 666

e-mail: olga.dvorakova@rukaprozivot.cz


Lucie Kadavá

pracovnice přímé péče Denní stacionář Praha Rajmonova

telefon: 283 881 666

e-mail: lucie.kadava@rukaprozivot.cz


Vlasta Koťarová

pracovnice přímé péče Denní stacionář Praha Rajmonova

telefon: 283 881 666

e-mail: vlasta.kotarova@rukaprozivot.cz


Lucie Kučerová

pracovnice přímé péče Denní stacionář Praha Rajmonova

telefon: 283 881 666

e-mail: lucie.kucerova@rukaprozivot.cz


Kateřina Levitová

pracovnice přímé péče Denní stacionář Praha Rajmonova

telefon: 283 881 666

e-mail: katerina.levitova@rukaprozivot.cz


JUDr. Vlasta Wohlmuthová

pracovnice přímé péče Denní stacionář Praha Rajmonova

telefon: 283 881 666

e-mail: vlasta.wohlmuthova@rukaprozivot.cz

Mgr. Olga Dvořáková

vedoucí programu Denní stacionář Praha

mobil: +420 739 963 629

telefon: 283 881 666

e-mail: olga.dvorakova@rukaprozivot.cz


Zuzana Herudková, DiS.

pracovnice přímé péče Denní stacionář Praha Skloněná

telefon: 284 681 674

e-mail: zuzana.herudkova@rukaprozivot.cz


Karolína Soukupová

pracovnice přímé péče Denní stacionář Praha Skloněná

telefon: 284 681 674

e-mail: karolina.soukupova@rukaprozivot.cz


Petra Vrbická

pracovnice přímé péče Denní stacionář Praha Skloněná

telefon: 284 681 674

e-mail: petra.vrbicka@rukaprozivot.cz

Bc. Jan Valíček

vedoucí programu Denní stacionář Brno Božetěchova

pracovník přímé péče Denní stacionář Brno Božetěchova

sociální pracovník, Brno

mobil: +420 733 514 841

telefon: 549 216 555

e-mail: jan.valicek@rukaprozivot.cz


Klára Brožková

pracovnice přímé péče Denní stacionář Brno Božetěchova

telefon: 549 216 555

e-mail: klara.brozkova@rukaprozivot.cz


Bc. Veronika Brůžičková

pracovnice přímé péče Denní stacionář Brno Božetěchova

telefon: 549 216 555

e-mail: veronika.bruzickova@rukaprozivot.cz


Radka Čadová

pracovnice přímé péče Denní stacionář Brno Božetěchova

telefon: 549 216 555

e-mail: radka.cadova@rukaprozivot.cz


Bc. Radoslava Hyánková

pracovnice přímé péče Denní stacionář Brno Božetěchova

telefon: 549 216 555

e-mail: radoslava.hyankova@rukaprozivot.cz


Ilona “Míša” Šumberová

pracovnice přímé péče Denní stacionář Brno Božetěchova

telefon: 549 216 555

e-mail: ilona.sumberova@rukaprozivot.cz


Hana Dosedělová

pracovnice přímé péče Denní stacionář Litomyšl

telefon: 461 312 412

e-mail: hana.dosedelova@rukaprozivot.cz


Marcela Jílková

pracovnice přímé péče Denní stacionář Litomyšl

telefon: 461 312 412

e-mail: marcela.jilkova@rukaprozivot.cz


Bc. Markéta Jindrová

pracovnice přímé péče Denní stacionář Litomyšl

sociální pracovnice, Litomyšl

telefon: 461 312 412

e-mail: marketa.jindrova@rukaprozivot.cz


Michaela Kabrhelová

pracovnice přímé péče Denní stacionář Litomyšl

telefon: 461 312 412

e-mail: michaela.kabrhelova@rukaprozivot.cz


Pavlína Kasnarová

pracovnice přímé péče Denní stacionář Litomyšl

telefon: 461 312 412

e-mail: pavlina.kasnarova@rukaprozivot.cz


Taťána Pelypenko

pracovnice přímé péče Denní stacionář Litomyšl

telefon: 461 312 412

e-mail: tatana.pelypenko@rukaprozivot.cz


Ria Slušná

vedoucí programu Denní stacionář Litomyšl

pracovnice přímé péče Denní stacionář Litomyšl

mobil: +420 739 963 625

telefon: 461 312 412

e-mail: ria.slusna@rukaprozivot.cz

Skype: ruka_pro_zivot_litomysl

Monika Antoniaková

pracovnice přímé péče Domov Božetěchova

telefon: 549 216 555

e-mail: monika.antoniakova@rukaprozivot.cz


Bc. Tomáš Bracek, DiS.

pracovník přímé péče Domov Božetěchova

telefon: 549 216 555

e-mail: tomas.bracek@rukaprozivot.cz


Bc. Markéta Čápová

pracovnice přímé péče Domov Božetěchova

telefon: 549 216 555

e-mail: marketa.capova@rukaprozivot.cz


Mgr. Marie Hanáková

vedoucí programu Domov Božetěchova

pracovnice přímé péče Domov Božetěchova

sociální pracovnice, Brno

mobil: +420 735 751 433

telefon: 549 216 555

e-mail: marie.hanakova@rukaprozivot.cz


Michaela Hlaváčová, DiS.

pracovnice přímé péče Domov Božetěchova

telefon: 549 216 555

e-mail: michaela.hlavacova@rukaprozivot.cz


Petra Jabůrková

pracovnice přímé péče Domov Božetěchova

telefon: 549 216 555

e-mail: petra.jaburkova@rukaprozivot.cz


Bc. Jaroslava Kurilcová

pracovnice přímé péče Domov Božetěchova

telefon: 549 216 555

e-mail: jaroslava.kurilcova@rukaprozivot.cz


Bc. Petra Mócová, DiS.

pracovnice přímé péče Domov Božetěchova

telefon: 549 216 555

e-mail: petra.mocova@rukaprozivot.cz


Nicole Oliverová

pracovnice přímé péče Domov Božetěchova

telefon: 549 216 555

e-mail: nicole.oliverova@rukaprozivot.cz


Mgr. Taťána Ondrušová

pracovnice přímé péče Domov Božetěchova

telefon: 549 216 555

e-mail: tatana.ondrusova@rukaprozivot.cz


Bc. Andrea Prokopová

pracovnice přímé péče Domov Božetěchova

telefon: 549 216 555

e-mail: andrea.prokopova@rukaprozivot.cz


Mgr. Jan Sobota

pracovník přímé péče Domov Božetěchova

telefon: 549 216 555

e-mail: jan.sobota@rukaprozivot.cz

Změňte velikost písma
Změňte barvu pozadí